Projekty a úlohy

Plánovanie je začiatok úspechu. S Wopie si naplánuješ projekt do detailov. Každému projektu môžeš vytvoriť ľubovoľný počet úloh, ktoré si zatriediš podľa potrieb. Úlohám môžeš určiť nielen čas trvania, ale tiež prioritu a stav dokončenia.


 • Vytváranie a prideľovanie projektových úloh
 • Dátumové ohraničenie a odhad trvania
 • Nastavenie priority
 • Odhad finančného ohodnotenia
 • Prehľad aktivít v podobe grafu
Projekty a úlohy - Wopie

Usporiadaj úlohy podľa potrieb

Rozdeľ si úlohy do skupín podľa uváženia a vytvor si organizátor úloh, ktorý ti vyhovuje. Vďaka presúvaniu úloh ťahaním myšou môžeš úlohy jednoducho usporiadať podľa toho, ako sa ti to práve hodí.


 • Organizácia úloh podľa zvolených kategórií
 • Jednoduché presúvanie úloh ťahaním
 • Úprava úloh priamo v prehľade
Projekty a úlohy - Board | Wopie
page/features.project.Activity calendar | Wopie

Organizuj čas v kalendári úloh

Pomocou kalendára úloh si s Wopie zorganizuješ svoj čas, vďaka čomu sa ti nestane,
že sa ti úlohy na rôznych projektoch budú prekrývať.

Vytvor si z projektu faktúru

Vďaka Wopie môžete úlohy exportovať do faktúry alebo do cenovej ponuky a tak sa Vám nestane, že Vaša práca nebude ohodnotená. Ak napriek tomu nebude faktúra podľa Vašich predstáv, môžete si dodatočne upraviť úlohy, pridať vlastné položky, alebo upraviť vzhľad.


 • Export projektu do faktúry
 • Export projektu do cenovej ponuky
 • Delenie na účtované a neúčtované úlohy
 • Dodatočné možnosti úpravy faktúr
Viac o faktúrach a cenových ponukách
Projekty a úlohy - Export | Wopie Generovanie faktúry a cenovej ponuky z projektu | Wopie
Projekty a úlohy - Report | Wopie

Vytváraj projektové reporty

Využi profesionálne projektové výstupy s Wopie a pošli klientovi projektový report spolu s faktúrou.


 • Export aktuálneho stavu projektu
 • Výstup projektu vo formáte PDF
 • Export vybraných častí projektu

Preskúmajte aj ďalšie užitočné funkcie

Projekty a úlohy

Wopie slúži na to, aby si mal podrobný prehľad, čo všetko je potrebné urobiť pre realizáciu tvojich projektov. Tiež aké čiastkové úlohy ťa čakajú a v akých termínoch ich musíš vyriešiť, aby si sa dopracoval k úspešnému dokončeniu a odovzdaniu práce.

Viac o projektoch a úlohách
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Aktivity a tracking

Wopie má vždy dokonalý prehľad o tom, čo ťa čaká. Je to nevyhnutný nástroj z hľadiska správneho časového manažmentu. Vďaka plánovaču úloh ti žiaden termín neunikne a budeš vždy vedieť správne určiť prioritu každého projektu. Všetky údaje z úloh vieš exportovať rovno do faktúry pre klienta.

Viac o aktivitách a tracking-u
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Databáza klientov

Wopie ti poskytuje jednoduchý manažment klientov. Vieš ich importovať, editovať a následne exportovať podľa potreby. Vedieš si ich prehľadnú evidenciu vrátane projektov. Informácie z klientskej karty sa ti automaticky nahrávajú do tvojich dokumentov a faktúr.

Viac o databáze klientov
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Faktúry a cenové ponuky

Funkcia Faktúry nesmie v softvéri určenom na správu podnikania chýbať. Wopie vie do faktúry automaticky exportovať údaje priamo z projektov, vrátane tvojho času odpracovaného pre klienta, a tým ti vystavenie faktúry výrazne zrýchli a uľahčí.

Viac o faktúrach a cenových ponukách
Projekty a úlohy - Wopie.eu