Aktivity a tracking

  • Tvorba a správa aktivít
  • Export aktivity do úloh, alebo faktúr
  • Kalendár úloh
  • Kontrola časových úsekov projektu
  • Notifikácie pre plánované aktivity
  • Priraďovanie aktivity pri každom klientovi
  • Sledovanie času projektových úloh a aktivít
Aktivity a tracking - Wopie

Nepracuj v blude,
sleduj čo bolo, je a bude

Wopie má vždy dokonalý prehľad o tom, čo ťa čaká. Je to nevyhnutný nástroj z hľadiska správneho časového manažmentu. Vďaka plánovaču úloh ti žiaden termín neunikne a budeš vždy vedieť správne určiť prioritu každého projektu. Všetky údaje z úloh vieš exportovať rovno do faktúry pre klienta.

Projekty a úlohy - Wopie.eu
Aktivity a tracking | Wopie

Každá sekunda sa počíta

Vďaka prehľadnému prostrediu sa budeš v tvojich aktivitách orientovať rýchlo a stav projektov s úlohami si budeš vedieť kedykoľvek skontrolovať. V zozname si môžeš jednotlivé aktivity upravovať pre efektívnejšie dokončenie úloh a projektov, priradiť ich ku klientom alebo exportovať do štatistík.

Preskúmajte aj ďalšie užitočné funkcie

Projekty a úlohy

Wopie slúži na to, aby si mal podrobný prehľad, čo všetko je potrebné urobiť pre realizáciu tvojich projektov. Tiež aké čiastkové úlohy ťa čakajú a v akých termínoch ich musíš vyriešiť, aby si sa dopracoval k úspešnému dokončeniu a odovzdaniu práce.

Viac o projektoch a úlohách
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Aktivity a tracking

Wopie má vždy dokonalý prehľad o tom, čo ťa čaká. Je to nevyhnutný nástroj z hľadiska správneho časového manažmentu. Vďaka plánovaču úloh ti žiaden termín neunikne a budeš vždy vedieť správne určiť prioritu každého projektu. Všetky údaje z úloh vieš exportovať rovno do faktúry pre klienta.

Viac o aktivitách a tracking-u
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Databáza klientov

Wopie ti poskytuje jednoduchý manažment klientov. Vieš ich importovať, editovať a následne exportovať podľa potreby. Vedieš si ich prehľadnú evidenciu vrátane projektov. Informácie z klientskej karty sa ti automaticky nahrávajú do tvojich dokumentov a faktúr.

Viac o databáze klientov
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Faktúry a cenové ponuky

Funkcia Faktúry nesmie v softvéri určenom na správu podnikania chýbať. Wopie vie do faktúry automaticky exportovať údaje priamo z projektov, vrátane tvojho času odpracovaného pre klienta, a tým ti vystavenie faktúry výrazne zrýchli a uľahčí.

Viac o faktúrach a cenových ponukách
Projekty a úlohy - Wopie.eu