Faktúry a cenové ponuky

  • Import údajov z projektových úloh
  • Úprava dizajnu faktúr a cenových ponúk
  • Prehľadná archivácia dokumentov
  • Automatické faktúry
  • Odhad úhrady faktúr
  • Konverzia aktivít do faktúr
  • Prehľad zákaziek a platieb
Faktúry a cenové ponuky - Wopie
Faktúry a cenové ponuky - Wopie

Vytváraj si faktúry,
z projektovej štruktúry

Možnosť faktúrovať nesmie v softvéri určenom na správu podnikania chýbať. Wopie vie do faktúry automaticky exportovať údaje priamo z projektov, vrátane tvojho času odpracovaného pre klienta, a tým ti vystavenie faktúry výrazne zrýchli a uľahčí.

Používaj svoj dizajn

Faktúry si budeš vedieť pred odoslaním upraviť alebo personalizovať, napríklad pridaním loga. Vďaka Wopie dizajnu sa tvoja faktúra u klienta určite nestratí.

Vlastná farba faktúr, vlastné logo a podpis | Wopie Vlastná farba faktúr, vlastné logo a podpis | Wopie Vlastná farba faktúr, vlastné logo a podpis | Wopie Vlastná farba faktúr, vlastné logo a podpis | Wopie

Preskúmajte aj ďalšie užitočné funkcie

Projekty a úlohy

Wopie slúži na to, aby si mal podrobný prehľad, čo všetko je potrebné urobiť pre realizáciu tvojich projektov. Tiež aké čiastkové úlohy ťa čakajú a v akých termínoch ich musíš vyriešiť, aby si sa dopracoval k úspešnému dokončeniu a odovzdaniu práce.

Viac o projektoch a úlohách
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Aktivity a tracking

Wopie má vždy dokonalý prehľad o tom, čo ťa čaká. Je to nevyhnutný nástroj z hľadiska správneho časového manažmentu. Vďaka plánovaču úloh ti žiaden termín neunikne a budeš vždy vedieť správne určiť prioritu každého projektu. Všetky údaje z úloh vieš exportovať rovno do faktúry pre klienta.

Viac o aktivitách a tracking-u
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Databáza klientov

Wopie ti poskytuje jednoduchý manažment klientov. Vieš ich importovať, editovať a následne exportovať podľa potreby. Vedieš si ich prehľadnú evidenciu vrátane projektov. Informácie z klientskej karty sa ti automaticky nahrávajú do tvojich dokumentov a faktúr.

Viac o databáze klientov
Projekty a úlohy - Wopie.eu

Faktúry a cenové ponuky

Funkcia Faktúry nesmie v softvéri určenom na správu podnikania chýbať. Wopie vie do faktúry automaticky exportovať údaje priamo z projektov, vrátane tvojho času odpracovaného pre klienta, a tým ti vystavenie faktúry výrazne zrýchli a uľahčí.

Viac o faktúrach a cenových ponukách
Projekty a úlohy - Wopie.eu