Projekty a úkoly

Plánování je začátkem úspěchu. S Wopie si naplánuješ projekt do detailů. Každému projektu můžeš vytvořit libovolný počet úkolů, které si zatřídíš podle potřeb. Úkolům můžeš určit nejen dobu trvání, ale také prioritu a stav dokončení.


Projekty a úkoly - Wopie

Uspořádej úkoly podle potřeb

Rozděl si úkoly do skupin podle uvážení a vytvoř si organizátor úkolů, který ti vyhovuje. Díky přesouvání úloh tažením myší můžeš úkoly snadno uspořádat podle toho, jak ti to právě vyhovuje.


  • Organizace úkolů podle zvolených kategorií
  • Jednoduché přesouvání úloh tažením
  • Úprava úkolů přímo v přehledu
Projekty a úkoly - Board | Wopie
page/features.project.Activity calendar | Wopie

Organizuj čas v kalendáři úkolů

Pomocí kalendáře úkolů si s Wopie zorganizuješ svůj čas, díky čemuž se ti nestane,
že se ti úkoly na různých projektech budou překrývat.

Vytvoř si z projektu fakturu

Díky Wopie můžete úkoly exportovat do faktury nebo do cenové nabídky a tak se vám nestane, že vaše práce nebude ohodnocena. Pokud přesto nebude faktura podle vašich představ, můžete si dodatečně upravit úkoly, přidat vlastní položky nebo upravit vzhled.


  • Export projektu do faktury
  • Export projektu do cenové nabídky
  • Dělení na účtované a neúčtované úkoly
  • Dodatečné možnosti úpravy faktur
Více o fakturách a cenových nabídkách
Projekty a úkoly - Export | Wopie Generování faktury a cenové nabídky z projektu | Wopie
Projekty a úkoly - Report | Wopie

Vytvářej projektové reporty

Využij profesionální projektové výstupy s Wopie a pošli klientovi projektový report spolu s fakturou.


  • Export aktuálního stavu projektu
  • Výstup projektu ve formátu PDF
  • Export vybraných částí projektu

Prozkoumejte také další užitečné funkce

Projekty a úkoly

Wopie slouží k tomu, abys měl podrobný přehled o tom, co vše je potřeba udělat pro realizaci tvých projektů. Také jaké částečné úkoly tě čekají a v jakých termínech je musíš vyřešit, aby ses dopracoval k úspěšnému dokončení a předání práce.

Více o projektech a úkolech
Projekty a úkoly - Wopie.eu

Aktivity a tracking

Wopie má vždy dokonalý přehled o tom, co tě čeká. Je to nezbytný nástroj z hlediska správného časového managementu. Díky plánovači úkolů ti žádný termín neunikne a budeš vždy umět správně určit prioritu každého projektu. Všechny údaje z úloh můžeš exportovat rovnou do faktury pro klienta.

Více o aktivitách a tracking-u
Projekty a úkoly - Wopie.eu

Databáze klientů

Wopie ti poskytuje jednoduchý management klientů. Můžeš je importovat, editovat a následně exportovat dle potřeby. Vedeš si jejich přehlednou evidenci včetně projektů. Informace z klientské karty se ti automaticky nahrávají do tvých dokumentů a faktur.

Více o databázi klientů
Projekty a úkoly - Wopie.eu

Faktury a cenové nabídky

Funkce Faktury nesmí v softwaru určeném ke správě podnikání chybět. Wopie umí do faktury automaticky exportovat údaje přímo z projektů, včetně tvého času odpracovaného pro klienta, a tím ti vystavení faktury výrazně zrychlí a usnadní.

Více o fakturách a cenových nabídkách
Projekty a úkoly - Wopie.eu